Uyên linh - Nơi cuối chân trời

Ru em em ngủ bình an
Ru em em ngủ thật ngoan
Đêm nay ngoài kia mưa lụt
Ru em chút nắng mong manh
Ru em em ngủ thảnh thơi
Ru em giấc mộng đầy vơi
Có người yêu em nơi cuối chân trời

Giấc mơ có dáng em ngồi
Tình mang yêu vào trong tâm
Tháng năm yêu thương trong đời
Sẽ đến mỗi khi chiều rơi
Tình yêu anh bỏ quên ngày qua sẽ tới bên đời kia
Sẽ ươm mầm cuộc tình xanh đến ngàn năm

Ru em em ngủ bình an
Ru em em ngủ à ơi
Có người yêu em nơi cuối chân trời


Ru em em ngủ bình an
Ru em em ngủ thật ngoan
Đêm nay ngoài kia mưa lụt
Ru em chút nắng mong manh
Ru em em ngủ thảnh thơi
Ru em giấc mộng đầy vơi
Có người yêu em nơi cuối chân trời

Giấc mơ có dáng em ngồi
Tình mang yêu vào trong tâm
Tháng năm yêu thương trong đời
Sẽ đến mỗi khi chiều rơi
Tình yêu anh bỏ quên ngày qua sẽ tới bên đời kia
Sẽ ươm mầm cuộc tình xanh đến ngàn năm

Ru em em ngủ bình an
Ru em em ngủ à ơi
Có người yêu em nơi cuối chân trời

Ru em em ngủ thảnh thơi
Ru em giấc mộng đầy vơi
Có người yêu em nơi cuối chân trời

Writers:

Lyrics ©

Lyrics licensed by LyricFind