Uyên linh - Tình lại đến như vừa bắt đầu

Em đi là ngày tháng bơ vơ từ đây sẽ bắt đầu
Là vùng trắng chưa bao giờ viết tên
Mong manh là lời nói yêu thương một hôm đến bên đời
Là đêm trắng bên người nhìn giấc ngủ vùi

Mang theo một lời nói
Xa nhau là mãi mãi
Dẫu biết người tháng năm dài chờ mong

Và em đã quay về đây
Vui buồn dấu sau tiếng cười
Như mây nào trôi cuối trời
Để tiếng yêu lạc giữa đời
Thôi thì em hãy vui vì ta sẽ như ngày xưa
Anh và em mãi đi tìm nhau rất lâu

Ơi em ngoài kia nắng lên màu dậy thôi chớ u sầu
Tình lại đến như ta vừa mới bắt đầu


Em đi là ngày tháng bơ vơ từ đây sẽ bắt đầu
Là vùng trắng chưa bao giờ viết tên
Mong manh là lời nói yêu thương một hôm đến bên đời
Là đêm trắng bên người nhìn giấc ngủ vùi

Mang theo một lời nói
Xa nhau là mãi mãi
Dẫu biết người tháng năm dài chờ mong

Và em đã quay về đây
Vui buồn dấu sau tiếng cười
Như mây nào trôi cuối trời
Để tiếng yêu lạc giữa đời
Thôi thì em hãy vui vì ta sẽ như ngày xưa
Anh và em mãi đi tìm nhau rất lâu

Ơi em ngoài kia nắng lên màu dậy thôi chớ u sầu
Tình lại đến như ta vừa mới bắt đầu

Writers:

Lyrics ©

Lyrics licensed by LyricFind