Uyên linh - Trông tình

Ngồi trông trời sáng dần
Để nghe quanh tôi tình đã gần
Đời đã vui bao ngày
Tình ơi tình đến muộn
Vòng tay yêu thương đành lỗi hẹn
Mình mất nhau bao giờ

Từng ngày dài đó theo nỗi nhớ anh
Hỏi lòng mình đau kia quá có nhanh
Yêu đâu hay chỉ là thoáng qua

Ngồi trông trời sáng dần
Để nghe quanh tôi tình đã gần
Rồi bỗng xa mù khơi

Ôi bao nhiêu yêu thương
Bao nhiêu nỗi nhớ xô nhau về đây
Nghe tình tôi vẫn đong đầy
Nhưng lòng ngại tiếng yêu anh

Ôi tim tôi run lên yêu anh dẫu biết sẽ không còn nhau
Tôi về ôm lấy riêng mình
Riêng mình mình vẫn chung tình


Từng ngày dài đó theo nỗi nhớ anh
Hỏi lòng mình đau kia quá có nhanh
Yêu yêu hay chỉ là thoáng qua

Ngồi trông trời sáng dần
Để nghe quanh tôi tình đã gần
Rồi bỗng xa mù khơi

Ôi bao nhiêu yêu thương
Bao nhiêu nỗi nhớ xô nhau về đây
Nghe tình tôi vẫn đong đầy
Nhưng lòng ngại tiếng yêu anh

Ôi tim tôi run lên yêu anh dẫu biết sẽ không còn nhau
Tôi về ôm lấy riêng mình
Riêng mình mình vẫn chung tình hm

Ngồi trông trời sáng dần
Tình ơi đừng đến muộn
Ngồi trông trời sáng dần
Tình ơi đừng đến muộn

Writers:

Lyrics ©

Lyrics licensed by LyricFind