Ya ya ying - ฝากดินกลิ่นดาว
Overige artiesten: ???

ขอจูบลาดินถิ่นนี้
ด้วยรักที่มีเปี่ยมล้นดวงใจ
จะเอาชีวิตเป็นเดิมพัน
เพื่อฝันยิ่งใหญ่
ขอก้าวเดินไปท้าโชคชะตา

จะโบกโบยบินสู่ฟ้าไกล
ไม่สมดั่งใจไม่ขอกลับมา
พายุจะแรงก็ไม่หวั่น
พร้อมสู้ฟันฝ่า
จะเหนื่อยจะล้าไม่คิดหวั่นไหว

จะบินไปสุดฟ้า
ไปคว้าดวงดาว
เอามาประดับไว้ในดวงใจ
ให้รู้ว่าคนที่เกิดจากดิน
ก็ทำได้
หากว่าหัวใจใฝ่ดี


ดินเอ๋ยดินจ๋า ข้าขอลาก่อน
จะหนาวจะร้อนก็รักถิ่นนี้
หากสมดังหวังเมื่อไหร่
แม้ไปได้ดี
จะกลับถิ่นนี้มาซบจูบดิน

จะบินไปสุดฟ้า
ไปคว้าดวงดาว
เอามาประดับไว้ในดวงใจ
ให้รู้ว่าคนที่เกิดจากดิน
ก็ทำได้
หากว่าหัวใจใฝ่ดี

ดินเอ๋ยดินจ๋า ข้าขอลาก่อน
จะหนาวจะร้อนก็รักถิ่นนี้
หากสมดังหวังเมื่อไหร่
แม้ไปได้ดี
จะกลับถิ่นนี้มาซบจูบดิน

Writers:

Lyrics ©

Lyrics licensed by LyricFind