U.H.T - UHT..นี่แหละเพื่อน

ผ่านการฆ่าเชื้อบรรจุเอาไว้อยู่ในกล่อง
อยากเป็นเจ้าของไม่ต้องไปซื้อให้ฟรีฟรี
สะอาดแท้แท้นี่แหละความรัก U.H.T.
ให้เธอคนนี้ให้เธอมีไว้เพียงผู้เดียว

ดูเธ...

Lyrics licensed by LyricFind