U.H.T - UHT..นี่แหละเพื่อน

ผ่านการฆ่าเชื้อบรรจุเอาไว้อยู่ในกล่อง
อยากเป็นเจ้าของไม่ต้องไปซื้อให้ฟรีฟรี
สะอาดแท้แท้นี่แหละความรัก U.H.T.
ให้เธอคนนี้ให้เธอมีไว้เพียงผู้เดียว

ดูเธ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.