U.H.T - กว่าจะรัก

แต่ก่อนนั้น
ฉันยังแปลกใจ
ที่เห็นใครร่ำลาจากกันด้วยการร้องไห้
แต่บัดนี้
เมื่อเราต้องไป
ก็ถึงวันที่ฉันเข้าใจว่าเพราะอะไร

เมื่อเราต้องไป
พบเพื่อนใหม่
ซึ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.