U.H.T - กว่าจะรัก

แต่ก่อนนั้น
ฉันยังแปลกใจ
ที่เห็นใครร่ำลาจากกันด้วยการร้องไห้
แต่บัดนี้
เมื่อเราต้องไป
ก็ถึงวันที่ฉันเข้าใจว่าเพราะอะไร

เมื่อเราต้องไป
พบเพื่อนใหม่
ซึ...

Lyrics licensed by LyricFind