Y Phụng - Bóng Nhỏ Đường Chiều

Ai biết ai vì đời cùng ngược xuôi chung lối mòn
Ngày anh hai mươi tuổi em đôi tám trăng tròn
Đêm lạnh còn chăng đơn gối lẻ
Chưa buồn khi canh vắng khép đôi mi

Cho đến hơn một lần tuổi trẻ như qua mất rồi
Ngày tim lên tiếng gọi xui tôi mến một người
Tâm tình chiều nao trên phố nhỏ
Khi về lưu luyến mãi phút hẹn hò

Bao thương nhớ từ độ anh vui bước quân hành
Nửa năm anh viết lá thư xanh bảo rằng sẽ về phố phường
Mừng rơi nước mắt ứ thương người tôi thương


Tôi đến nơi hẹn hò đường chiều nghiêng nghiêng nắng đổ
Bàn tay thon ngón nhỏ đan tay dáng sông hồ
Ta nhẹ dìu nhau như tiếng thở
Thương này thương cho bõ lúc đợi chờ

Bao thương nhớ từ độ anh vui bước quân hành
Nửa năm anh viết lá thư xanh bảo rằng sẽ về phố phường
Mừng rơi nước mắt ứ thương người tôi thương

Tôi đến nơi hẹn hò đường chiều nghiêng nghiêng nắng đổ
Bàn tay thon ngón nhỏ đan tay dáng sông hồ
Ta nhẹ dìu nhau như tiếng thở
Thương này thương cho bõ lúc đợi chờ

Ta nhẹ dìu nhau như tiếng thở
Thương này thương cho bõ lúc đợi chờ

Lyrics licensed by LyricFind