Akira phan - Không thể sống thiếu em

Hướng về chân trời
Ánh trăng kia đã phai mờ
Mây ơi bay về đâu
Mây có thấy em yêu của tôi

Muôn ngàn sao trời
Hỡi em yêu ở đâu rồi (hỡi em đang ở đâu)
Biết chăng em ở phương xa đó (trời xa)
Giờ em đang cô đơn lẻ loi (biết chăng ai lẻ loi)

Thế giới này thật nhỏ nhoi nếu không em còn ở bên tôi
Tại sao trời cao cho gặp nhau rồi chẳng cho mình có nhau
Khóc thật nhiều ngày trớ trêu đã mang em về miền xa xôi
Làm sao để sống thiếu em trên cõi đời


Hah hah
Hướng về chân trời
Ánh trăng kia đã phai mờ
Mây ơi bay về đâu
Mây có thấy em yêu của tôi

Muôn ngàn sao trời
Hỡi em yêu ở đâu rồi (hỡi em đang ở đâu)
Biết chăng em ở phương xa đó (trời xa)
Giờ em đang cô đơn lẻ loi (biết châng ai lẻ loi)

Thế giới này thật nhỏ nhoi nếu không em còn ở bên tôi
Tại sao trời cao cho gặp nhau rồi chẳng cho mình có nhau
Khóc thật nhiều ngày trớ trêu đã mang em về miền xa xôi
Làm sao để sống thiếu em trên cõi đời

Thế giới thật nhỏ nhoi nếu không em còn ở bên tôi
Tại sao trời cao cho ta gặp nhau rồi chẳng cho mình có nhau
Khóc thật nhiều ngày trớ trêu đã mang em về miền xa xôi
Làm sao để sống thiếu em trên cõi đời
Làm sao để không thiếu em trên cõi đời

Lyrics licensed by LyricFind