Akira phan - Hứa mãi yêu nhau

Em yêu ơi đêm từng đêm có nhớ anh không
Nói đi em trong tim này chỉ muốn có anh kề bên
Trong lòng em thật tình không nhớ anh
Nhưng chỉ yêu anh mong anh từng đêm

Vậy mà làm cho anh rung rung trái tim
Khi nghe em không nhớ anh hoh yeah
Đừng giận em khi em đang rất yêu anh
Xin anh hãy tin em nhé anh

Ước mình sẽ bên nhau dài lâu (sẽ dài lâu)
Mình sẽ bên nhau trọn đời (sẽ trọn đời)
Và sẽ mãi không rời xa

Hứa chàng chỉ yêu em mà thôi (chỉ yêu em)
Anh hứa yêu em trọn đời (trọn đời)
Chỉ yêu em chỉ có em thôi
Hỡi người

Em yêu ơi đêm từng đêm có nhớ anh không
Nói đi em trong tim này chỉ muốn có anh kề bên
Trong lòng em thật tình không nhớ anh
Nhưng chỉ yêu anh mong anh từng đêm đó

Vậy mà làm cho anh rung rung trái tim
Khi nghe em không nhớ anh hoh yeah
Đừng giận em khi em đang rất yêu anh
Xin anh hãy tin em nhé anh

Ước mình sẽ bên nhau dài lâu
Mình sẽ bên nhau trọn đời
Và sẽ mãi không rời xa

Hứa chàng chỉ yêu em mà thôi
Anh hứa yêu em trọn đời
Chỉ yêu em chỉ có em thôi
Hỡi người


Em yêu ơi đêm từng đêm có nhớ anh không
Nói đi em trong tim này chỉ muốn có anh kề bên
Trong lòng em thật tình không nhớ anh
Nhưng chỉ yêu anh mong anh từng đêm

Vậy mà làm cho anh rung rung trái tim
Khi nghe em không nhớ anh hoh yeah
Đừng giận em khi em đang rất yêu anh
Xin anh hãy tin em nhé anh woh hoh

Ước mình sẽ bên nhau dài lâu (sẽ dài lâu)
Mình sẽ bên nhau trọn đời (sẽ trọn đời)
Và sẽ mãi không rời xa

Hứa chàng chỉ yêu em mà thôi (chỉ yêu em)
Anh hứa yêu em trọn đời (trọn đời)
Chỉ yêu em chỉ có em thôi
Hỡi người

Ước mình sẽ bên nhau dài lâu (sẽ dài lâu)
Mình sẽ bên nhau trọn đời (sẽ trọn đời)
Và sẽ mãi không rời xa

Hứa chàng chỉ yêu em mà thôi
Anh hứa yêu em trọn đời
Chỉ yêu em chỉ có em thôi
Hỡi người

Ước mình sẽ bên nhau dài lâu (sẽ dài lâu)
Mình sẽ bên nhau trọn đời (sẽ trọn đời)
Và sẽ mãi không rời xa

Hứa chàng chỉ yêu em mà thôi (chỉ yêu em)
Anh hứa yêu em trọn đời (trọn đời)
Chỉ yêu em chỉ có em thôi
Hỡi người

Lyrics licensed by LyricFind