Akira phan - Vẽ lại phút giây anh gặp em

Hạnh phúc đôi khi trong cuộc đời
Ta không biết đến lúc nào
Hạnh phúc là khi cơn mưa bắt đầu
Đôi ta trú chung ngoài hiên

Hạnh phúc khi xưa đến bất ngờ
Anh không nghĩ anh yêu người
Hạnh phúc nhịp tim anh như ngừng đập
Em nói trái tim em cần anh

Đôi khi hạnh phúc giản đơn đến như thế thôi
Trong mơ vẫn yêu em thiết tha
Đôi khi tình yêu phải bước qua một quãng đường
Để anh nhận ra anh cần em

Nhưng khi hạnh phúc giản đơn đến như thế mà
Anh lại vội vàng để mất em
Đến bây giờ anh đã hiểu ra đến suốt đời
Hạnh phúc của anh chính là em

Đôi khi hạnh phúc giản đơn đến với anh chỉ thế thôi
Đôi khi tình yêu phải bước qua một quãng đường
Để anh nhận ra anh cần em


Nhưng khi hạnh phúc đến với anh thật giản đơn như thế
Anh lại vội vàng để mất em
Để bây giờ anh đã hiểu ra đến suốt đời hạnh phúc của anh chỉ là em

Hạnh phúc khi xưa đến bất ngờ
Anh không nghĩ anh yêu người
Hạnh phúc nhịp tim anh như ngừng đập
Em nói trái tim em cần anh

Đôi khi hạnh phúc giản đơn đến như thế thôi
Trong mơ vẫn yêu em thiết tha
Đôi khi tình yêu phải bước qua một quảng đường
Để anh nhận ra anh cần em

Nhưng khi hạnh phúc giản đơn đến như thế mà
Anh lại vội vàng để mất em
Đến bây giờ anh đã hiểu ra đến suốt đời
Hạnh phúc của anh chính là em

Hạnh phúc hôm nay vẫn âm thầm
Anh luôn thấy em bên cạnh
Hạnh phúc giống như một trang giấy
Vẽ lên phút giây ta gặp nhau
Hạnh phúc giống như một trang giấy
Vẽ lên phút giây anh gặp em

Lyrics licensed by LyricFind