Akira phan - Tạm biệt em

Huh huh huh
Đêm nay anh thức trắng đêm thâu
Vì ngày mai anh phải xa em rồi
Vì ngày mai mỗi đứa một nơi
Vì ngày mai tình chia hai lối

Bao yêu thương nói không nên lời
Chỉ nhìn em chua xót ngậm ngùi
Còn vài giây níu kéo cho nhau
Rồi mãi xa nhau

Tạm biệt em lần cuối mai ta không gặp nhau
Tạm biệt em lần cuối mai ta không còn bên nhau
Tạm biệt em lần cuối nước mắt rơi trong niềm đau
Chuyện tình ta chỉ còn là hoang vắng

Dù còn ôm nỗi nhớ em yêu sâu vào tim
Nguyện cầu em hạnh phúc bên kia cùng ai
Để cho bao ngày tháng ta yêu nhau nồng say
Mãi sống trong tim này


Đêm nay anh thức trắng đêm thâu
Vì ngày mai anh phải xa em rồi
Vì ngày mai mỗi đứa một nơi
Vì ngày mai tình chia hai lối

Bao yêu thương nói không nên lời
Chỉ nhìn em chua xót ngậm ngùi
Còn vài giây níu kéo cho nhau
Rồi mãi xa nhau

Tạm biệt em lần cuối mai ta không gặp nhau
Tạm biệt em lần cuối mai ta không còn bên nhau
Tạm biệt em lần cuối nước mắt rơi trong niềm đau
Chuyện tình ta chỉ còn là hoang vắng

Dù còn ôm nỗi nhớ em yêu sâu vào tim
Nguyện cầu em hạnh phúc bên kia cùng ai
Để cho bao ngày tháng ta yêu nhau nồng say
Mãi sống trong tim này

Dù còn ôm nỗi nhớ em yêu sâu vào tim (qua bao tháng năm không phai)
Nguyện cầu em hạnh phúc bên kia cùng ai (mong em ấm êm bên người)
Để cho bao ngày tháng ta yêu nhau nồng say (ta yêu nhau nồng say)
Mãi sống trong tim này

Lyrics licensed by LyricFind