Akira phan - Nước mắt xin đừng rơi

Ngày em bước đi đi xa rời anh cô đơn từng đêm vây quanh
Vì anh đã sai yêu thương rồi sẽ không bao giờ quay lại

Đã qua rồi đã xa rồi
Chỉ còn mình em đơn côi
Sẽ quên thôi và sẽ qua thôi
Tình yêu rồi sẽ phai phôi

Don't cry baby giọt buồn đừng hoen đôi mi
Dù mai tình yêu mất đi
Có lẽ do anh đã quá vô tâm hững hờ (vì anh quá vô tâm hững hỡ)
Để mất em

Don't cry baby I'm so sorry
Đành thôi mình xa cách nhau
Đừng dối gian chi thêm
Để em lệ rơi từng đêm

Ngày em bước đi đi xa rời anh cô đơn từng đêm vây quanh
Vì anh đã sai yêu thương rồi sẽ không bao giờ quay lại


Đã xa rồi đã qua rồi
Chỉ còn mình em đơn côi (mình em đơn côi)
Sẽ quên thôi và sẽ qua thôi
Tình yêu rồi sẽ phai phôi

Don't cry baby giọt buồn đừng hoen đôi mi
Dù mai tình yêu mất đi
Có lẽ do anh đã quá vô tâm hững hờ (vì anh quá vô tâm hững hờ)
Để mất em

Don't cry baby I'm so sorry
Đành thôi mình xa cách nhau
Đừng dối gian chi thêm để em lệ rơi từng đêm

I'm sorry don't cry baby
Từng giọt nước mắt đừng vội tuôn rơi vì anh

Don't cry baby giọt buồn đừng hoen đôi mi
Dù mai tình yêu mất đi
Có lẽ do anh đã quá vô tâm hững hờ (vì anh quá vô tâm hững hờ)
Để mất em

Don't cry baby I'm so sorry
Đành thôi mình xa cách nhau
Đừng dối gian chi thêm để em lệ rơi từng đêm
Chẳng còn nữa phút giây êm đềm

Lyrics licensed by LyricFind