Akira phan - Ngôi sao trắng

Ngàn vì sao đêm nay chiếu sáng nhân gian an lành
Vầng trăng khuyết chứng minh tình yêu ta
Ngồi bên em đưa tay ôm lấy bờ vai bé xinh
Làn hơi ấm ta trao nhau trong màn đêm

Giọt sương khuya rơi rơi em thấy lạnh không hỡi người
Mà lòng anh tái tê từng cơn
Vì anh biết bên em thêm chỉ vài giây phút thôi
Nhưng vẫn mỉm cười để em yêu tôi được vui

Giọt nước mắt tôi cũng đã rơi
Bàn tay em khẽ buông lơi
Vì tôi biết em yêu tôi sắp xa tôi rồi

Lại thêm một vì sao sáng soi
Hỏi vì sao kia có nghe không
Ở trên cao ngôi sao kia có phải là em

Ngàn vì sao đêm nay chiếu sáng nhân gian an lành
Vầng trăng khuyết chứng minh tình yêu ta
Ngồi bên em đưa tay ôm lấy bờ vai bé xinh
Làn hơi ấm ta trao nhau trong màn đêm


Giọt sương khuya rơi rơi em thấy lạnh không hỡi người (sương rơi giá lạnh)
Mà lòng anh tái tê từng cơn
Vì anh biết bên em thêm chỉ vài giây phút thôi (biết sẽ cách xa)
Nhưng vẫn mỉm cười để em yêu tôi được vui

Giọt nước mắt tôi cũng đã rơi
Bàn tay em khẽ buông lơi
Vì tôi biết em yêu tôi sắp xa tôi rồi

Lại thêm một vì sao sáng soi
Hỏi vì sao kia có nghe không
Ở trên cao ngôi sao kia có phải là em

Giọt sương khuya rơi rơi em thấy lạnh không hỡi người (sương rơi giá lạnh)
Mà lòng anh tái tê từng cơn
Vì anh biết bên em thêm chỉ vài giây phút thôi (biết sẽ cách xa)
Nhưng vẫn mỉm cười để em yêu tôi được vui

Giọt nước mắt tôi cũng đã rơi
Bàn tay em khẽ buông lơi
Vì tôi biết em yêu tôi sắp xa tôi rồi

Lại thêm một vì sao sáng soi
Hỏi vì sao kia có nghe không
Ở trên cao ngôi sao kia có phải là em
Ở trên cao ngôi sao kia có phải có phải là em

Lyrics licensed by LyricFind