Akira phan - Ngàn ngôi sao ước

Anh mang tặng em sao giấy
Để khắc tên đôi mình lên trên ấy
Để tình yêu ta còn mãi luôn theo thời gian nhé em

Em sẽ là ngàn sao giấy
Nguyện ước cho tình yêu chúng mình
Sẽ mãi tươi màu có anh và có em

Từ đây đôi ta sẽ chung con đường tình yêu
Sẻ chia nhau bao ngọt ngào
Và anh cũng cần có em
Trong những lúc cô đơn quạnh hiu (trong những lúc cô đơn)

Từ đây đôi ta sẽ không bao giờ rời nhau
Nguyện bên nhau mãi

Có bao giờ em biết
Và có bao giờ anh biết
Trái tim ta đan vào nhau suốt đời

Anh mang tặng em sao giấy
Để khắc tên đôi mình lên trên ấy
Để tình yêu ta còn mãi luôn theo thời gian nhé em

Em sẽ là ngàn sao rơi (ngàn ngôi sao)
Nguyện ước cho tình yêu chúng mình
Sẽ mãi tươi màu có anh và có em


Từ đây đôi ta sẽ chung con đường tình yêu
Sẻ chia nhau bao ngọt ngào
Và anh cũng cần có em
Trong những lúc cô đơn quạnh hiu (trong những lúc cô đơn)

Từ đây đôi ta sẽ không bao giờ rời nhau
Nguyện bên nhau mãi

Có bao giờ em biết
Và có bao giờ anh biết
Trái tim ta đan vào nhau suốt đời

Từ đây đôi ta sẽ chung con đường tình yêu
Sẻ chia nhau bao ngọt ngào
Và em cũng cần có anh trong những lúc cô đơn chiều mưa

Từ đây đôi ta sẽ không bao giờ rời nhau
Nguyện bên nhau mãi

Có bao giờ em biết
Và có bao giờ anh biết
Trái tim ta đan vào nhau suốt đời

Anh mang tặng em sao giấy
Để khắc tên đôi mình lên trên ấy
Để tình yêu ta còn mãi luôn theo thời gian nhé em

Em sẽ là ngàn sao giấy
Nguyện ước cho tình yêu chúng mình
Sẽ mãi tươi màu có anh và có em suốt đời
Hoh

Lyrics licensed by LyricFind