Akira phan - Mùa gió rét

Vẫn nguyên vẹn cuộc tình ngày xưa đã trao
Dù anh đã mất em từ lâu
Tình yêu kia vẫn đậm sâu dẫu cho em đã phai màu
Lời hẹn ước sẽ yêu nhau bền lâu

Cuối con đường lặng thầm mình anh bước đi
Từng cơn gió rét căm bờ vai
Giờ đây em đang cùng ai chắc yên vui tháng năm dài (em đã yên vui rồi)
Chắc không hay anh vẫn chưa quên người

Từng cơn gió quá rét mướt ôm ấp đôi vai mỏi mòn
Làm anh nhớ lúc em còn ở bên (làm anh nhớ)
Cầm bàn tay của anh đặt lên má em hồng
Từ tim anh trào lên một hơi ấm

Ở nơi ấy có gió rét nhưng chắc em không thấy buồn
Vì em đã có ai cùng ở bên (vì em đã bên người)
Còn mình anh ở đây cùng con phố không người
Chợt lệ rơi ướt đôi bờ mi

Cuối con đường lặng thầm mình anh bước đi
Từng cơn gió rét căm bờ vai
Giờ đây em đang cùng ai chắc yên vui tháng năm dài (em đã yên vui rồi)
Chắc không hay anh vẫn chưa quên người


Từng cơn gió quá rét mướt ôm ấp đôi vai mỏi mòn
Làm anh nhớ lúc em còn ở bên (làm anh nhớ)
Cầm bàn tay của anh đặt lên má em hồng
Từ tim anh trào lên một hơi ấm

Ở nơi ấy có gió rét nhưng chắc em không thấy buồn
Vì em đã đã có ai cùng ở bên (vì em đã bên người)
Còn mình anh ở đây cùng con phố không người
Chợt lệ rơi ướt đôi bờ mi

Từng cơn gió quá rét mướt ôm ấp đôi vai mỏi mòn
Làm anh nhớ lúc em còn ở bên
Cầm bàn tay của anh đặt lên má em hồng
Từ tim anh trào lên một hơi ấm

Ở nơi ấy có gió rét nhưng chắc em không thấy buồn
Vì em đã có ai cùng ở bên (vì em đã bên người)
Còn mình anh ở đây cùng con phố không người
Chợt lệ rơi ướt đôi bờ mi

Còn mình anh ở đây cùng con phố không người
Chợt lệ rơi ướt đôi bờ mi

Lyrics licensed by LyricFind