Akira phan - Tất cả là vì em

Tình mình nhiều phong ba
Nhưng mình chẳng hề chia xa
Nguyện thề sẽ yêu nhau
Dù khó khăn cũng vượt qua

Chỉ cần em bên anh
Là niềm tin cho anh
Thì dù đời này có ra sao
Anh vẫn không ngại chi

Chúng ta khó khăn lắm mới được ở bên nhau
Đánh đổi hết tất cả để được yêu nhau
Cả thế giới này chẳng gì quý giá hơn (quý giá hơn)
Bằng được sống với người mình yêu thương

Lúc đó dẫu đau khổ anh vẫn thấy vui
Lúc đó dẫu cay đắng anh vẫn cười tươi
Tình yêu tuyệt vời ở trên thế gian (tình tuyệt vời trên thế gian)
Sẽ xoá hết những trái ngang đời anh

Chuyện tình mình thật nhiều phong ba
Thế nhưng mình chẳng thể nào chia xa
Đôi ta nguyện thề sẽ mãi mãi yêu nhau
Dù cho có bao nhiêu khó khăn cũng sẽ cố gắng vượt qua
Chỉ cần em luôn ở bên cạnh anh đó là niềm tin cho anh

Tình mình nhiều phong ba
Nhưng mình chẳng thể chia xa
Nguyện thề sẽ yêu nhau
Dù khó khăn cũng vượt qua


Chỉ cần em bên anh
Là niềm tin cho anh
Thì dù đời này có ra sao (đời ra sao)
Anh vẫn không ngại chi

Chúng ta khó khăn lắm mới được ở bên nhau
Đánh đổi hết tất cả để được yêu nhau
Cả thế giới này chẳng gì quý giá hơn (quý giá hơn)
Bằng được sống với người mình yêu thương

Lúc đó dẫu đau khổ anh vẫn thấy vui
Lúc đó dẫu cay đắng anh vẫn cười tươi
Tình yêu tuyệt vời ở trên thế gian (tình tuyệt vời trên thế gian)
Sẽ xoá hết những trái ngang đời anh

Chúng ta khó khăn lắm mới được ở bên nhau (mới được bên nhau)
Đánh đổi hết tất cả để được yêu nhau
Cả thế giới này chẳng gì quý giá hơn
Bằng được sống với người mình yêu thương

Lúc đó dẫu đau khổ anh vẫn thấy vui
Lúc đó dẫu cay đắng anh vẫn cười tươi
Tình yêu tuyệt vời ở trên thế gian (tình tuyệt vời trên thế gian)
Sẽ xoá hết những trái ngang đời anh

Tình yêu tuyệt vời ở trên thế gian (tình tuyệt vời trên thế gian)
Sẽ xoá hết những trái ngang đời anh huh
Tình yêu tuyệt vời ở trên thế gian
Sẽ xoá hết những trái ngang đời anh

Lyrics licensed by LyricFind