Akira phan - Em thì khóc tôi thì đau

Biết phải nói thế nào khi tình ta vỡ đôi
Tại vì sao ta xa nhau mãi rồi
Anh yêu em yêu mình riêng em thôi
Anh yêu em không còn chi để nói
Yêu em trong khát khao chờ mong

Ai vì ai
Nỡ đành tâm chia tình đôi ngả
Em thì khóc tôi thì đau
Khi bao giấc mơ phai màu

Ôi phút giây ban đầu tình yêu như có phép màu
Những khi bước bên nhau
Như xóa đi trong lòng nỗi đau
Và anh mơ tình đôi ta (anh mơ)
Đừng tan vỡ đẹp mãi như trăng và sao
Ta có nhau ngày hạnh phúc

Ôi phút giây ban đầu tình yêu sao quá nhiệm màu
Để khi phải xa nhau ta bỗng nghe trăm ngàn nỗi đau
Anh yêu em nhiều biết mấy
Yêu em trong từng phút giây
Yêu em trong khát khao tình này

Biết phải nói thế nào khi tình ta vỡ đôi
Tại vì sao ta xa nhau mãi rồi
Anh yêu em yêu mình riêng em thôi
Anh yêu em không còn chi để nói
Yêu em trong khát khao chờ mong


Ai vì ai
Nỡ đành tâm chia tình đôi ngả
Em thì khóc tôi thì đau
Khi bao giấc mơ phai màu

Ôi phút giây ban đầu tình yêu như có phép màu
Những khi bước bên nhau
Như xóa đi trong lòng nỗi đau
Và anh mơ tình đôi ta (anh mơ)
Đừng tan vỡ đẹp mãi như trăng và sao
Ta có nhau ngày hạnh phúc

Ôi phút giây ban đầu tình yêu sao quá nhiệm màu
Để khi phải xa nhau ta bỗng nghe trăm ngàn nỗi đau
Anh yêu em nhiều biết mấy
Yêu em trong từng phút giây
Yêu em trong khát khao tình này

Ôi phút giây ban đầu tình yêu như có phép màu
Những khi bước bên nhau
Như xóa đi trong lòng nỗi đau
Và anh mơ tình đôi ta
Đừng tan vỡ đẹp mãi như trăng và sao
Ta có nhau ngày hạnh phúc

Ôi phút giây ban đầu tình yêu sao quá nhiệm màu
Để khi phải xa nhau ta bỗng nghe trăm ngàn nỗi đau
Anh yêu em nhiều biết mấy
Yêu em trong từng phút giây
Yêu em trong khát khao tình này

Lyrics licensed by LyricFind