Akira phan - Bởi vì đam mê

Hm hm
Hoh hoh
Mọi người xung quanh vẫn thường khuyên bảo tôi rằng
Đừng nên yêu em sẽ chuốc lấy muộn phiền
Vậy mà không tin tôi vẫn lao theo cuộc tình
Giờ đây mới biết đó là cạm bẫy của tình yêu (đó là cảm xúc của tình yêu)

Cuộc sống có lúc dòng sông có khúc
Ta chia tay sẽ đẹp hơn
Miễn cưỡng sẽ không hạnh phúc
Miễn cưỡng chỉ làm thêm đau

Từ nay tôi sẽ không còn tin ai
Vì không ai tốt hơn chính mình
Tôi sẽ quên tình tôi tôi sẽ chia lìa em
Để cơn đau được yên giấc
Lòng không dối gian thì đâu phải là em
Từ xưa đến nay tôi đều khờ dại
Biết đó là hố sâu mà tôi vẫn bước
Bởi vì tôi yêu bởi vì đam mê


Hm hm
Hoh hoh
Mọi người xung quanh vẫn thường khuyên bảo tôi rằng
Đừng nên yêu em sẽ chuốc lấy muộn phiền
Vậy mà không tin tôi vẫn lao theo cuộc tình
Giờ đây mới biết đó là cạm bẫy của tình yêu (đó là cảm xúc của tình yêu)

Cuộc sống có lúc dòng sông có khúc
Ta chia tay sẽ đẹp hơn
Miễn cưỡng sẽ không hạnh phúc
Miễn cưỡng chỉ làm thêm đau

Từ nay tôi sẽ không còn tin ai
Vì không ai tốt hơn chính mình
Tôi sẽ quên tình tôi tôi sẽ chia lìa em
Để cơn đau được yên giấc
Lòng không dối gian thì đâu phải là em
Từ xưa đến nay tôi đều khờ dại
Biết đó là hố sâu mà tôi vẫn bước
Bởi vì tôi yêu bởi vì đam mê

Biết đó là hố sâu mà tôi vẫn bước
Bởi vì tôi yêu bởi vì đam mê
Hm hm
Hoh hoh

Lyrics licensed by LyricFind