Quang Thọ - Sơn Nữ Ca

Một đêm trong rừng vắng
Ánh trăng chênh chếch đầu ghềnh thấp thoáng bóng cô sơn nữ miệng cười xinh xinh
Một đêm trong rừng núi
Có anh lữ khách nhìn tr...

Lyrics licensed by LyricFind