Quang Thọ - Hướng Về Hà Nội

Hà Nội ơi
Hướng về thành phố xa xôi
Ánh đèn giăng mắc muôn nơi
Áo màu tung gió chơi vơi

Hà Nội ơi
Phố phường dãi ánh trăng mơ
Liễu mềm nhủ gió ngây t...

Lyrics licensed by LyricFind