Quang Thọ - Thu Quyến Rũ

Anh mong chờ mùa thu
Trời đất kia ngả màu xanh lơ
Ðàn bướm kia đùa vui trên muôn hoa
Bên những bông hồng đẹp xinh

Anh mong chờ mùa thu
Dìu thế nhân d...

Lyrics licensed by LyricFind