Quang Thọ - Tâm Tình Người Thuỷ Thủ

Nhổ neo ra khơi đêm nay khi trăng mọc tàu anh sẽ nhổ neo ra khơi
Tạm biệt em yêu vẫy chào thành phố biển thân yêu
Em hỡi chớ hỏi anh nhiều xin đừng hỏ...

Lyrics licensed by LyricFind