Viejas Locas - Eva

Eva, no te vayas con Adán
Eva, mi serpiente vale más
Eva, hay más manzanas por aquí
Eva, yo te voy a hacer felíz.
why del paraíso
vamos a escapar...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.