Quang Thọ - Biển Và Rừng

Anh gọi hoài biển xanh giữa rừng sâu vời vợi
Cơn mưa rừng bên suối cho biển rừng lên náu

Sương chiều giăng non cao chim từ quy gọi bạn
Biển xa rừng v...

Lyrics licensed by LyricFind