Viejas Locas - Sacátelo

Cuando este cerca de vos
voy a ser yo.. el que te arranque
no vengas con mi intencion no la buscaste
nena si sube el calor sacatelo, por favor ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.