Viejas Locas - Adrenalina

Adrenalina, tibia chica fina... (x4)

La adrenalina de la vida
la que te embarra el culo todos los días
why estás cansado ya de preguntarte
pa...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.