Viejas Locas - Intoxicado

A nadie importa si yo cuido mi flor
yo la protejo contra el viento,
la riego un poco why la llevo al sol
why con su fruto...
intoxicado estoy ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.