Quang Thọ - Người Hà Nội

Đây Hồ Gươm Hồng Hà Hồ Tây
Đây lắng hồn núi sông ngàn năm
Đây Thăng Long (đây Thăng Long)
Đây Đông Đô đây Hà Nội Hà Nội mến yêu

Hà Nội cháy khói lửa ...

Lyrics licensed by LyricFind