Tuure Boelius - Naiivi

Naiivia
Naiivia

Viime Weekend festareilla homma oli sumeet
(Yeah) Jotain kautta sun numero jäi mun puhelimeen

Naiivia
Naiviia

Nähtiin ma t...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.