Quang Thọ - Dâng Người Tiếng Hát Mùa Xuân

Ta về đây hôm nay trên quảng trường Ba Đình
Cùng dâng lên Bác kính yêu biết bao ân tình
Một niềm tin son sắt vô bờ
Và cả bao hy vọng ước mơ hah

Khắp ...

Lyrics licensed by LyricFind