X Daniel - Hold Kjæft

Hei daniel her er det du skal si
Du er kjekkere enn alle andre folk så går forbi
Ser du han der ceasen der med langt hår og stort skjegg
Om noen st...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.