Paowalee pronpimon - บุญเก่า
Overige artiesten: ???

ความรักของคนน่ะเกิดขึ้นได้ก็เพราะว่าใจสองใจตรงกัน
มีเธอแล้วก็ต้องมีฉันมันเป็นอย่างนั้นมาแต่หนใด
เหมือนกันที่น้องรักอ้ายนับตั้งแต่วันที่เราพบกันใหม่ใหม่
บ่ว่าเวลาสิผ่านมาดนปานใด
แต่หัวใจมันก็ยังคงรัก รักเธอเหมือนเก่า

อาจสิเป็นย้อนผลบุญเก่า
ที่เฮ็ดให้เฮาได้มาพ้อกัน
ลิขิตให้เฮาได้มาฮักกัน
ให้เธอกับฉันได้มาพบเจอ

อยากสิบอกว่าอ้ายฮักเจ้าหลาย
อ้ายฮักเจ้าหลายอีหลีเด้อหล่า
ฮักเจ้าแฮงแพงเจ้าปานตา
เจ้านั้นมีค่าต่อใจอ้ายหลาย

ตั้งแต่เกิดมาก็ยังบ่ทันได้มีผู้ใด
ถืกใจน้องหลายปานอ้ายจักคน
มีความในใจอยากพวกบอกซ้ำซ้ำวนวนให้ฮักกันโดนโดน
ได้บ่อ้าย โฮ ฮืม (ฮืม)

ความฮักของคนสิเกิดขึ้นได้ก็ย้อนว่าใจสองใจตรงกัน
มีเธอและก็ต้องมีฉันมันเป็นอย่างนั้นมาแต่หนใด
คือกันกับอ้ายฮักเจ้านับตั้งแต่มื้อเฮาได้พ้อกันใหม่ใหม่
ไม่ว่าเวลาจะผ่านมานานแค่ไหน
แต่หัวใจมันก็ยังคงรัก รักเธอเหมือนเก่า


อาจสิเป็นย้อนผลบุญเก่า
ที่เฮ็ดให้เฮาได้มาพ้อกัน
ลิขิตให้เฮาได้มาฮักกัน
ให้เธอกับฉันได้มาพบเจอ

อยากสิบอกว่าน้องฮักอ้ายหลาย
น้องฮักอ้ายหลายอีหลีเด้ออ้าย
ฮักเจ้าแฮงแพงเจ้าปานตา
เจ้านั้นมีค่าต่อใจน้องหลาย

ตั้งแต่เกิดมาก็ยังบ่ทันได้มีผู้ใด
ถืกใจอ้ายหลายปานเจ้าจักคน
มีความในใจบอกผู้เจ้าหน้ามนให้ฮักกันโดนโดน

อยากสิบอกว่าอ้ายฮักเจ้าหลาย
อ้ายฮักเจ้าหลายอีหลีเด้อหล่า
ฮักเจ้าแฮงแพงเจ้าปานตา
เจ้านั้นมีค่าต่อใจน้องหลาย

ตั้งแต่เกิดมาก็ยังบ่ทันได้มีผู้ใด๋
ถึกใจอ้ายหลายปานเจ้าจักคน
มีความในใจอยากอกซ้ำซ้ำวนวนให้ฮักกันโดนโดน
ได้บ่อ้าย ฮู้ฮู โห ฮืม (ฮู้ฮู โว้ ฮืม)

Lyrics licensed by LyricFind