Carlos Baute - Tan Vacío

No me olvido cuando te quite la ropa
Sin saber que era por culpa de las copas
No supiste como decirme que no estabas sola
Me dejaste abandonado y ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.