Carlos Baute - Peligroso

Lo peligroso es que tesoro
Por eso pido que me quieras un poco
Lo peligroso es que me vuelves loco
Y lo peor es que no estoy orgulloso

Lo peli...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.