Carlos Baute - Dentro Y Fuera

Yo te deseo así completamente
De arriba abajo desquiciadamente
Me desafías con tu cuerpo entero
Y ya no aguanto más
Y mi pasión por ti ya es demas...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.