Quang Thọ - Ta Tự Hào Đi Lên Ôi Việt Nam

Ôi Việt Nam anh dũng những đoàn quân
Vượt lên bão táp đã trăm lần
Mang cả bốn ngàn năm vào trận thắng
Cho Việt Nam tươi sáng mãi những mùa xuân

Ta đứ...

Lyrics licensed by LyricFind