Parim - 11.15 am

โอ๊ะโอ โอ๊ะโอโอ
ลืมตาขึ้นมาเมื่อยามสาย
แสงแดดส่องจนทนแทบไม่ไหว
ฉันขอนอนอีกสักห้านาทีได้ไหมกับเธอ

อยากเจอทุกวันข้างในฝัน
ล้มตัวลงนอน
กอดเธออยู่ในนั้น
แต่เสียงโทรศัพท์เธอก็ห้ามฉันอยู่ทุกเช้าเลย

ถ้าฉันไม่รับ
ก็คงจะได้อยู่ในฝันต่อ
ถ้าฉันไม่รับสายเธอ
คงได้อยู่ด้วยกันอีก
โอ๊ะโอ โอ๊ะโอโอ

แค่ฉันได้ยินเสียงเธอก็พอแล้ว
ถึงแม้ว่าเธอไม่ได้อยู่ตรงนี้
แค่รู้ว่ามีโอกาสที่ได้พบกัน


เธอคงสงสัยทำไมชอบตื่นสาย
เพราะมีเธอนอนอยู่ข้างในฝัน
แต่เสียงโทรศัพท์เธอก็ห้ามฉันอยู่ทุกเช้าเลย

ถ้าฉันไม่รับ
ก็คงจะได้อยู่ในฝันต่อ
ถ้าฉันไม่รับสายเธอ
คงได้อยู่ด้วยกันอีก

โอ๊ะโอ โอ๊ะโอโอ (ถ้าฉันไม่รับก็คง)
โอ๊ะโอ โอ๊ะโอโอ (ถ้าฉันไม่รับสายเธอ)

โอ๊ะโอ โอ๊ะโอโอ (แค่ฉันได้ยินเสียง ถ้าฉันไม่รับก็คง)
โอ๊ะโอ โอ๊ะโอโอ (แค่ฉันได้ยินเสียง ถ้าฉันไม่รับสายเธอ)
โอ๊ะโอ โอ๊ะโอโอ (แค่ฉันได้ยินเสียง ถ้าฉันไม่รับก็คง)
โอ๊ะโอ โอ๊ะโอโอ

Lyrics licensed by LyricFind