Quang Hà - Phụ Tình

Đêm chia tay giọt nước mắt tuôn rơi
Biết em đã buông xuôi sao tôi khóc hoài
Người đã không yêu thì người hãy ra đi
Trong tình yêu không thể sẻ chia làm đôi
Hãy mang yêu thương cho đến ai sẽ yêu em
Trao đến ai sẽ bên em suốt cuộc đời
Và tôi đã hiểu rằng em đã phụ tình đầu của tôi

Tim em đã phụ tình lòng tôi đau còn em vui
Đừng níu kéo không tốt đẹp gì gương vỡ lại lành sao thế
Có hay không lòng luôn yêu mãi một người
Ngàn năm chỉ mãi một người mà thôi
Lòng em cũng giống như vậy tình em chấm hết đứt đoạn
Xin em hãy kiếm một người hơn tôi
Yêu em mãi

Đêm chia tay giọt nước mắt tuôn rơi
Biết em đã buông xuôi sao tôi khóc hoài
Người đã không yêu thì người hãy ra đi
Trong tình yêu không thể sẻ chia làm đôi
Hãy mang yêu thương cho đến ai sẽ yêu em
Trao đến ai sẽ bên em suốt cuộc đời
Và tôi đã hiểu rằng em đã phụ tình đầu của tôi


Tim em đã phụ tình lòng tôi đau còn em vui
Đừng níu kéo không tốt đẹp gì gương vỡ lại lành sao thế
Có hay không lòng luôn yêu mãi một người
Ngàn năm chỉ mãi một người mà thôi
Lòng em cũng giống như vậy tình em chấm hết đứt đoạn
Xin em hãy kiếm một người hơn tôi
Yêu em yêu em mãi

Đêm chia tay giọt nước mắt tuôn rơi
Biết em đã buông xuôi sao tôi khóc hoài
Người đã không yêu thì người hãy ra đi
Trong tình yêu không thể sẻ chia làm đôi
Hãy mang yêu thương cho đến ai sẽ yêu em
Trao đến ai sẽ bên em suốt cuộc đời
Và tôi đã hiểu rằng em đã phụ tình đầu của tôi

Đêm chia tay giọt nước mắt tuôn rơi
Biết em đã buông xuôi sao tôi khóc hoài
Người đã không yêu thì người hãy ra đi
Trong tình yêu không thể sẻ chia làm đôi (sẻ chia làm đôi)
Hãy mang yêu thương cho đến ai sẽ yêu em
Trao đến ai sẽ bên em suốt cuộc đời (suốt suốt suốt suốt cuộc đời)
Và tôi đã hiểu rằng em đã phụ tình đầu của tôi

Lyrics licensed by LyricFind