Quang Hà - Bội Ước

Bội ước ai bội ước tôi khổ đau với bao hờn ghen
Người xa tình xa khuất mây ngàn (xa xăm khuất mây ngàn)
Ngày hôm qua ơi ngủ đi thức chi hoài

Nhìn đâu...

Lyrics licensed by LyricFind