Quang Hà - Bội Ước

Bội ước ai bội ước tôi khổ đau với bao hờn ghen
Người xa tình xa khuất mây ngàn (xa xăm khuất mây ngàn)
Ngày hôm qua ơi ngủ đi thức chi hoài

Nhìn đâu sao cũng thấy
Bóng dáng thân quen vẫn cười nói
Mặc cho lòng tôi cố xóa nhòa (nhưng sao xóa đi được)
Ngày em đi mây ngừng trôi trăng lạnh căm

Kẻ bạc tình kia ơi từ nay ai dám yêu em
Sao con người em sống không có tình
Do số tôi xui tôi không gặp may mới yêu thương người
Làm sao tôi có thể quên em vừa bội ước tôi
Cuộc tình ngang trái ai đã gây ra nông nỗi này


Bội ước ai bội ước tôi khổ đau với bao hờn ghen
Người xa tình xa khuất mây ngàn (xa xăm khuất mây ngàn)
Ngày hôm qua ơi ngủ đi thức chi hoài

Nhìn đâu sao cũng thấy
Bóng dáng thân quen vẫn cười nói
Mặc cho lòng tôi cố xóa nhòa (nhưng sao xóa đi được)
Ngày em đi mây ngừng trôi trăng lạnh căm

Kẻ bạc tình kia ơi từ nay ai dám yêu em
Sao con người em sống không có tình
Do số tôi xui tôi không gặp may mới yêu thương người
Làm sao tôi có thể quên em vừa bội ước tôi
Cuộc tình ngang trái ai đã gây ra nông nỗi này

Kẻ bạc tình kia ơi từ nay ai dám yêu em
Sao con người em sống không có tình
Do số tôi xui tôi không gặp may mới yêu thương người
Làm sao tôi có thể quên em vừa bội ước tôi
Cuộc tình ngang trái ai đã gây ra nông nỗi này heh

Lyrics licensed by LyricFind