Quang Hà - Phao Tình

Người yêu ơi xin lắng nghe anh
Vài lời thôi đừng than trách anh nghe
Hãy để anh nói hết ra sự thật
Rồi em muốn sao tùy em

Ngày đầu tiên hai đứa quen nhau
Là ngày anh đau khổ thất tình
Muốn chết đi để quên cuộc tình buồn
Tan vỡ trước khi anh gặp em
Và rồi anh nghĩ thôi thì em như là chiếc phao tình
Để cho anh bám nhờ qua cơn sóng kia

Nhờ người để xóa bóng hình khác
Nhờ người để chữa vết thương lòng
Người yêu ơi chắc em giận anh nhiều
Rồi thời gian dần trôi trái tim anh tạm quên
Hình bóng cũ và yêu em nhiều hơn

Dại khờ anh cố giấu em mãi lỗi lầm anh đáng trách không em
Và anh không hy vọng em tha thứ
Thật lòng anh giờ đây đã yêu em rất nhiều
Và anh không giấu em điều gì nữa
Quá khứ của đời anh

Người yêu ơi xin lắng nghe anh
Vài lời thôi đừng than trách anh nghe
Hãy để anh nói hết ra sự thật
Rồi em muốn sao tùy em


Ngày đầu tiên hai đứa quen nhau
Là ngày anh đau khổ thất tình
Muốn chết đi để quên cuộc tình buồn
Tan vỡ trước khi anh gặp em
Và rồi anh nghĩ thôi thì em như là chiếc phao tình
Để cho anh bám nhờ qua cơn sóng kia

Nhờ người để xóa bóng hình khác
Nhờ người để chữa vết thương lòng
Người yêu ơi chắc em giận anh nhiều
Rồi thời gian dần trôi trái tim anh tạm quên
Hình bóng cũ và yêu em nhiều hơn

Dại khờ anh cố giấu em mãi lỗi lầm anh đáng trách không em
Và anh không hy vọng em tha thứ
Thật lòng anh giờ đây đã yêu em rất nhiều
Và anh không giấu em điều gì nữa
Quá khứ của đời anh

Nhờ người để xóa bóng hình khác
Nhờ người để chữa vết thương lòng
Người yêu ơi chắc em giận anh nhiều
Rồi thời gian dần trôi trái tim anh tạm quên
Hình bóng cũ và yêu em nhiều hơn

Dại khờ anh cố giấu em mãi lỗi lầm anh đáng trách không em
Và anh không hy vọng em tha thứ
Thật lòng anh giờ đây đã yêu em rất nhiều
Và anh không giấu em điều gì nữa
Quá khứ của đời anh

Lyrics licensed by LyricFind