Quang Hà - Chỉ Là Đôi Lúc

Yêu làm chi để rồi cũng sẽ chia ly
Yêu làm chi để rồi nước mắt hoen mi
Đã uống bao nhiêu tình sầu
Đã đếm bao nhiêu bẽ bàng
Còn lại trong anh con tim n...

Lyrics licensed by LyricFind