Asin - Himig Ng Pag-ibig

Sa pagsapit ng dilim
Ako'y naghihintay pa rin
Sa iyong maagang pagdating
'Pagkat ako'y nababalisa
Kung 'di ka kapiling
Bawat sandali'y mahalaga sa ati...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.