Asin - Itanong Mo Sa Mga Bata

Ikaw ba'y nalulungkot
Ikaw ba'y nag-iisa
Walang kaibigan
Walang kasama
Ikaw ba'y nalilito
Pag-iisip mo'y nagugulo
Sa buhay ng tao
Sa takbo ng buhay mo...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.