Asin - Pagbabalik

Sa gitna ng dilim
Ako ay nakatanaw
Ng ilaw na kay panglaw
Halos 'di ko makita

Tulungan mo ako
Ituro ang daan
Sapagkat ako'y sabik
Sa aking pinagmulan...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.