Asin - Magnanakaw

Ayon sa kasulatan
Ayon sa mga nakaraan
Ayon sa mga nangyayari noon
At sa nangyayari ngayon
Tayong mga Pilipino raw
Ay may ugaling magnanakaw
Mula pa n...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.