Asin - Gising Na Kaibigan

Nakita mo na ba ang mga bagay na dapat mong makita
Nagawa mo na ba ang mga bagay na dapat mong ginawa
Kalagan na ang tali sa paa
Imulat na ang 'yong m...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.