Asin - Kahapon At Pag-ibig

Buhay mo ay ingatan mo
Pagkat yan lang ang yaman mo
Ang pag-ibig mo sa kapwa
Ay tutularan ng bagong silang
Darating ang panahon
Ang kabutihan mo ay ma...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.