Asin - Pag-asa

Noong una kitang makita akoy natuwa
At may hawak ka pang lumang gitara
Inawit mo ang isang tugtugin nag bigay saya
Sa aking damdaming nagdurusa

Binig...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.