Asin - Sayang Ka

Sayang ka pare ko
Kung 'di mo ginagamit ang 'yong talino
Sayang ka aking kaibigan
Kung 'di mo ginagamit ang 'yong isipan
Ang pag-aaral ay hindi nga ma...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.