Asin - Ang Mahalaga

Payapa di lang tahimik
Panatag di lang kalmante
Bawat umaga may pag-asa

Pagkain pag nagugutom
May lupa na mabubungkal
At pagtatamnan ng mga pangarap
...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.